• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Du trenger ikke bo i sydlige strøk for å dra god nytte av solenergi.

Solstrøm fra solcelleanlegg kan gjøre deg selvforsynt i store dele av året, og kan likeledes tanke strøm på din el-bil.

Solfanger (Solvarmeanlegg). Der er mange gode grunde til å velge å installere solvarme.

Et vannbåret solvarmeanlegg kan meget enkelt kombineres med boligens øvrige energikilder.

Zolas Solventilator tilfører hyttea gratis energi ved at der inn blåses oppvarmet luft.