Om ZOLAS Energi AS

Ideen bak Zolas Energi er utvikling, produksjon og salg av produkter drevet av solenergi, samt ”grønne” energibesparende produkter for det norske markedet. Produktene består av flere forskjellige typer vegghengte solventilator og 2 typer solpyramider for tak, som er utviklet for Norske forhold med tanke på yteevne og estetikk.

Zolas Solventilator er unik idet ventileringen opereres via gratis solenergi, hvilket sparer mye tid og energi på
oppvarmning, og samtidig gi et godt tørt og sundt inneklima. På grunn av avfuktingen fjernes også risikoen for
soppangrep og andre helseskadelige faktorer forbundet med fuktig inneklima.
Miljømessig er det en stor gevinst da CO2 utslippet reduseres.
Vi forventer snart å kunne lansere de første solventilatorene drevet av organiske solceller, hvilket vil være en verdensnyhet.

Miljø
Zolas Energi har som mål å redusere den totale miljøbelastning, og kontrollere at produkter og tjenester
oppfyller definerte miljøkrav

Samfunnsansvar.
Zolas Energis ansatte og styre skal vise respekt for samspillet mellom teknologi og menneskelige verdier,
og bidra til åpenhet rundt konsekvensen av teknologiske løsninger for miljø og enkeltindivider.
Dette innebærer:
- å arbeide for å utvikle tekniske løsninger som vektlegger forholdet til natur, miljø og enkeltindivid
- å bidra til teknologiske løsninger som styrker utviklingen og sikrer vår felles ressurser
- å synliggjøre miljømessige konsekvenser av valgte teknologiske løsninger
- å bidra med egen kompetanse i samfunnsdebatten i spørsmål knyttet til naturvitenskap og teknologi
 
Styret Zolas energi as