Solventilatorens energi besparelse for hytte med strøm

 Beregningseksempel for hytte på ca. 80 m2 med gjennomsnittspris på 60 øre kwh.

Uten solventilator
Luftfuktighet vil typisk være 55-80% når hytten står ubrukt, med termostat satt til ca. 5 grader.

Ved ankomst til hytten møtes man av innestengt fuktig luft, og der er behov for utlufting. Elektroniske gjenstander tåler ikke fukt.

Energiforbruket til oppvarming er stort når hytten har høy luftfuktighet.

Ved bruk oppvarmes der til ca. 22 grader.

Beregnet årlig forbruk på 8.200 kwh * kraftprisen (0,60) = 4.920,-

Med solventilator
Luftfuktighet vil typisk være 35-55% når hytten står ubrukt, med termostat satt til ca. 5 grader.

Ved ankomst til hytten møtes man av frisk luft og behagelig sengeklær, uten behov for utlufting.

Energiforbruket til oppvarming er lavt når hytten har lav luftfuktighet.

Ved bruk oppvarmes der til ca. 22 grader.
100% solventilering når hus er stengt.

Beregnet årlig forbruk på 4510 kwh * kraftprisen (0,60) = 2.706,-

Energiregnskap

 

Strømforbruk KWH

Strømforbruk kroner

Årlig besparelse

Uten solventilator

8.200

4.920,-

 

Med solventilator

4.510

2.706,-

2.214,-


I ovennevnte eksempel er en innvestering på kr. 5.440,- i en solventilator inntjent på ca. 2,5 år

Spar penge og gjør samtidig godt for miljøet.
Hytter og fritidseiendommer står for en stadig større andel av strømforbruket i Norge!

Gjør hytta mer klimavennlig ved installering av en solventilator.

 

Besparelsen geldere selvsagt også om du har «Ring hytta varm» system!