Zolas solvarmeanlegg er fremstillet efter aller nyeste teknologi innenfor solvarme, og kan utnytte opp til 80% av solens energi.
Et solvarmeanlegg omsetter solens energi til varme i et enkelt og lukket kretsløp, helt uten at CO2 og andre skadelige stoffer frigis.

Solfanger

 
solvarmeanlegg1

Solvarmeløsninger inneholder gjennomtestede kvalitets solfanger fra STI (SOLAR TECHNOLOGIE INTERNATIONAL GMBH),Denviro solvarme bereder og Sorel Solvarmestyring.

Alle produkter er høykvalitets produkter fra Tyskland, hvor solvarmeanlegg har vært i bruk i mange år.

STI solvarmepaneler kan monteres nedfelt i taket eller ovenpå taket, og finnes til horisontal og vertikal montasje.

Solvarme anlegget er designet slik at det kan tine snødekke, ved å kjøre varme opp i panelet.

 

 

 Det modul oppbyggede konsept gjør det mulig å realiserer alle former for plassering av solfangeren. Elementene fastgjøres og tilsluttes med samme komponenter uansett løsning.

solvarmeanlegg2 solvarmeanlegg3 solvarmeanlegg4
Montert på tak Montert nedfelt tak Montert på stativ

 

Solvarmestyring  
solvarmeanlegg5 Sorel Solvarmestyring kan håndtere enhver løsningsmodell. F.eks. flere beredere, romvarme og varmeveksler mm.
Styringen registrerer produsert kWh og kan vise dette i et grafisk oversiktsbilde pr. dags, uke, måned og på årsbasis.
Styringen er samlet i en kompakt enhet sammen med pumpestasjon, ekspansjonstank flowmåler mm.
Solvarmebereder  
solvarmeanlegg6 Berederen er selve hjertet i et solvarmeanlegg.
I Norge er det nødvendig med frostvæske på sol varmekretsen. Det betyder, at en solvarmebereder skal være med to spiraler: en til sol kretsen og en til kjele kretsen. Alle DENVIRO solvarmeberedere er som standard utstyrt med to spiraler.
DENVIRO solvarmeberederen er spesielt utviklet til at inngå som en del av et komplet solvarmeanlegg. De 2 spiraler som gjør det enkelt å tilslutte andre varmekilder.
Topp spiralen kan samtidig anvendes til å utnytte overskytende varme til f.eks. gulvvarme.
Leveres med en magnesium anode, som motvirker rust og derved sikrer lang holdbarhet.
Overflater, som kommer i kontakt med bruksvand, er glasskeramisk emaljert.
Isolert med 50 mm polyuretanskum.
Forberedt til el-kolbe.
Fås i størrelsene 200, 300, 400 og 500 liter.