Oppbygging av varmtvannsanlegg med solvarme bereder. Berederen med ekstra
varmespiral for tilslutning til anden
energikilde. 

 

Varmtvannsanlegg
Priseksempel:
 1 stk. Solvarme bereder 300L med 2 spiraler
 3 stk. STI solpanel 2100*1200 mm m/samlerør og montasje skinner
 1 stk. Denviro solvarme styrestasjon med pumper, ekspansjonsbeholder og ¾` blandeventil
 Diverse fittings, samlestykker og montasjeskruer
 Propylenglykol frostvæske 5 l


Til montering på tak                                41.350,-
Til Innbygging i tak m/ inndeknings paneler              50.660,-
(Med forbehold for kursendringer)