Oppbygging av Kombianlegg anlegg med TwinCoil varmt vannbereder og ekstra stor spiral til varmepumpe


DENVIRO TwinCoil varmtvanns bereder er spesielt designet og optimert til varme- installasjon med varmepumpe/jordvarme i kombinasjon med solvarme.

kombianlegg

Priseksempel:
- DENVIRO TwinCom lagertank 800L m/200 l innbygd varmt vannbereder
- 4 stk. STI solpanel 2100*1200 mm m/samlerør og montasje skinner
- 1 stk. Denviro solvarme styrestasjon med pumper, og ekspansjonsbeholder
- LK Termomix Smart Comfort shuntautomatikk m/ 3 veis shuntventil
- Diverse fittings, samlestykker og montasjeskruer
- Propylenglykol frostvæske 5 l

Til montering på tak                                         74.540,-
Til Innbygging i tak m/ inndeknings paneler        82.500,-
(Med forbehold for kursendringer)Hytte pakke med varmtvann og varme
Kombianlegg2

Priseksempel:
- 1 stk. Solvarme bereder 100L med 1 spiral og el-patron 2 KW
- 1 stk. STI solpanel 2100*1200 mm og montasje skinner
- 1 stk. Denviro solvarme styrestasjon med pumper og ekspansjonsbeholder
- Diverse fittings, samlestykker og montasjeskruer
- Propylenglykol frostvæske 5 l


Til montering på tak                                         22.000,-
Til Innbygging i tak m/ inndeknings paneler        24.000,-
(Med forbehold for kursendringer)