Tilskudd for el-produksjon fra Enova  

 Nyhet! Nå har du rett til å få tilbake penger for el-produksjon, El-produksjon er bruk av fornybare energikilder til produksjon av elektrisk energi for å dekke eget
elektrisitetsbehov. 
Fornybare energikilder kan være sol eller vind. Du kan få tilbake deler av utgiftene til installering av en
slik teknologi, forutsett at produksjonsanlegget er tilkoblet elektrisitetsnettet gjennom en plusskundeavtale.
Du kan få tilbake 35% av dokumentert totalkostnad, inkludert merverdiavgift.
Du har rett til å få tilbake maksimalt 10.000 kr for et produksjonsanlegg, pluss 1.250 kr per kW installert
effekt opp til 15 kW.


http://www.enova.no/finansiering/privat/enovatilskuddet-/el-produksjon/914/0/
http://www.enova.no/finansiering/naring/41/0/

 hus Enova

 

Priseksempler på anlegg for nettoppkobling
(For alle priseksempler tas forbehold for valutasvingninger)
 

Standardutførelse - Tak vinkel 40 grader mot syd

3 Kwp anlegg ca. 38.600,-
12 WINAICO 260W cells Poly (blå m/alu ramme)   
SolarEdge inverter
Takmontasje skinner
Alle øvrige deler til montasje og kobling                         
Levert på adressen

Ytelse pr. år        3.047 Kwh
Enova tilskudd  13.750
Tilbakebetalt etter  ca. 8 år

 

Convert 310 og Smart Junction funksjonalitet

5 Kwp anlegg ca. 68.000,-
16 WINAICO Solcelle paneler 260W Momo (sort m/sort ramme)
SolarEdge inverter 7 kW
"Power Optimizer" på hver solcelle
Takmontasje skinner
Alle øvrige deler til montasje og kobling                         
Levert på adressen

Ytelse pr. år        5.750 Kwh
Enova tilskudd  16.250
Tilbakebetalt etter  ca. 9 år


 

 
 

 EL-biler
Er der behov for ladestasjon til el-bil i hjemmet skal solcelleanlegget dimensjoneres efter forbruk til både hus og bil.

garasje elBil

Vi har jobbet med å finne en rentabel løsning på lagre strøm til ladning av el-bil, men med den tilgengelige teknologi på batterier bliver løsningen ikke rentabel.