Vaillant gassskjele til hytte med 230V kraftpakke

En "revolusjon" på gassmarkedet
Vaillants toppmodell ecoTEC exclusive gasskjele revolusjonerer med intelligent Green iQ nytenkning.Med denne energieffektive gasskjelen byr Vaillant på banebrytende intelligent varmeteknologi med online styring via app - optimal og energibesparende oppvarmingsløsning for hytta. ErP energimerke A/A+
Når du velger en ecoTEC exclusive gasskjele får du en varmeinstallasjon, som er meget effektiv med lavt strøm- forbruk og lav miljøbelastning.
ecoTEC exclusive har energimerke A i henhold til ErP energimerkingen, og energimerke A+ kan også oppnås ved integrering av klasse 8-automatikk. 

Intelligent kvalitetsprodukt med meget lavt energiforbruk
ecoTECexclusivegiropptil10%høyereårligeffektivitet, mobilstyring via app samt mulighet for utvidelse av varmesystemettilhybridløsningogfjerndiagnose.
 

Bærekraft
DennyeecoTECexclusiveblirprodusertiTysklandoger etmegetmiljøvennligprodukt,dadetbeståravmaterialer hvor opptil 85% kangjenvinnes.

Effektiv og fleksibel
Medenhøyenergieffektivitet,etbredtmoduleringsområde opptil1:13,produserergasskjelenkundenmengdenvarme som kreves og leverer en konstant optimal drift - uansett gasskvalitet ”smart” online styring via appecoTEC exclusive har den intelligente internettmodulen VR 900 integrert i gasskjelen, som sammen med regula- toren multiMATIC 700 gjør at du enkelt kan stille inn, regulere og styre varmeanlegget med smarttelefonen eller nettbrettet via en gratis app .

Styring på alt 
Med Vaillants godt testede og standardiserte styre-kon- sept kan varmeanlegget reguleres både raskt og sikkert. Vaillantsstyresystemereravanserteoghøystintelligente, samtidig som de bygger på enkel betjening for deg som bruker. 

       Vaillant            

 

 

Vaillant APP

multiMATIC VRC 700 - enkel styring av anlegget 
Med Vaillants intelligente styring multiMATIC VRC 700 oppnårdumaksimalkomfort.Meny-navigeringengårsom enlekmeddrei/trykk-funksjonene.Utefølerenregistrerer når utetemperaturen stiger eller faller, og varmeytelsen tilpasser seg automatisk deretter. Man kan stille inn og regulere varmekretsen og varmtvannstemperaturen i ønskedetidsrom.Dedagligefunksjonenestyresrasktog enkeltpådisplayet,somharnorsktekst,ogmankanmed fordel brukenattsenkingsprogrammet.
Regulatorenbyrganskeenkeltpåintelligenteogbruker- vennligefunksjoner,somsikreroptimalkomfortoglave energiutgfter. multi MATIC VRC 700 kan monteres på kjelefronten eller på veggen, og kan brukes som fjern- betjening ogromtermostat. 

VR 900 - også med app 
Kombinerer du multiMATIC 700 med internettmodulen VR 900, får du en “smart” styring, hvor fjernbetjening, vedlikehold og analysering kan gjøres online. Og via en app kan du med smarttelefonen eller nettbrettet også enkelt stille inn, regulere og styre varmeanlegget ditt etter ønske. Her kan du dessuten alltid følge energiforbruket ditt og få tips tilenergibesparelser. 

Kaskadestyring – til styring av flere kjeler

RegulatorencalorMATIC630/3sørgerforoptimalt samspillmellomkjelenevedstørreanlegg,hvordet installereseffektivekaskadeløsningeretterbehov.

 

 vaillant styring

Link til Vaillant: https://www.vaillant.no/privatkunder/produkter/ecotec-exclusive-5952.html